Pressmeddelanden

ÅAC Microtec levererar förbättrad AIS-data via satellit exklusivt till ORBCOMM

ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec AB:s dotterbolag, Clyde Space har idag ingått avtal med ORBCOMM Inc. (Nasdaq: ORBC), ett machine-to-machine och IoT-företag, att via två nästa generations "Automatic Identification Systems" (AIS) satelliter förbättra ORBCOMM:s branschledande AIS-erbjudande.

Som en del av projektet kommer Clyde Space att bygga och skjuta upp två 3U AIS-satelliter där varje satellit är utrustad med tre dedikerade AIS-mottagare, samt en mycket mångsidig mjukvarubaserad (SDR) mottagare. Satelliterna väger endast 4 kg vardera och har ett antennkoncept för att maximera AIS-detektering av alla meddelandetyper. ORBCOMM har en exklusiv licens för den AIS-data som tillhandahålls av Clyde Space via de två satelliterna. ORBCOMM kan därmed långsiktigt erbjuda sina globala kunder, såsom fraktbolag och sjösäkerhetsmyndigheter, en högre servicenivå. De två satelliterna kommer att skjutas upp i låg omloppsbana (LEO) under 2020 på separata raketer.

Ordern, som representerar ett totalt värde på ca 54 MSEK (5,9 MUSD) över fem år, kommer att levereras enligt "Space-as-a-Service" konceptet där Clyde Space äger och driver satelliterna för att leverera AIS-data exklusivt till ORBCOMM och dess kunder. Konceptet är grunden i ÅAC Microtecs strategi att på ett kostnadseffektivt sätt underlätta åtkomst till rymddata för befintliga och framtida kunder.

"Kontraktet med ORBCOMM är en strategisk milstolpe för ÅAC Microtec och Clyde Space, inte bara för att det är ett samarbete med ett etablerat ledande datatjänstföretag utan också på grund av vår möjlighet att leverera en Satellite-as-a Service modell", säger Rolf Hallencreutz, Ordförande i ÅAC Microtec. "Dessa satelliter visar på mognaden och prestandan hos vår kubsatellitteknik som idag används i hundratals framgångsrika rymdmissioner. Vi ser fram emot ett tätt samarbete med ORBCOMM för att leverera denna tjänst och tackar dem för att ha valt Clyde Space för detta spännande nästa steg i deras AIS-verksamhet."

"Vi är glada att samarbeta med ÅAC Microtec och Clyde Space för att förbättra vår befintliga AIS-tjänst med två toppmoderna satelliter av nästa generation då vi fortsätter att erbjuda våra kunder runt om i världen det bästa serviceutbudet för AIS-data, säger John Stolte, ORBCOMM:s Executive Vice President of Technology & Operation. "ORBCOMM:s kunder kommer att dra nytta av mer omfattande global täckning, förbättrad prestanda samt den högsta förväntade fartygsdetekteringstakten i branschen på lång sikt."

ORBCOMM:s AIS-tjänst erbjuder omfattande och tillförlitlig global täckning, även över öppna hav, och hanterar dagligen över 30 miljoner meddelanden från drygt 200 000 unika fartyg åt offentliga och kommersiella kunder världen över. ORBCOMM:s satellit-AIS-tjänst stöder många applikationer, inklusive maritim medvetenhet och säkerhet, miljöövervakning och maritim informationsinsamling.

2019-04-09

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:
Tf VD Mats Thideman, investor@aacmicrotec.com
styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 april 2019 kl. 16:00 CET.

OM ORBCOMM
ORBCOMM Inc., (Nasdaq: ORBC) är en global ledare och innovatör inom industriell sakernas internet (IoT), som erbjuder lösningar som kopplar företag till sina tillgångar för att ge ökad synlighet och operationell effektivitet. Företaget erbjuder ett brett spektrum av lösningar för att övervaka och kontrollera tillgångar, inklusive sömlös satellit- och mobilanslutning, unik hårdvara och kraftfulla applikationer, allt med stöd av en heltäckande kundsupport. ORBCOMM har en mångsidig kundbas, inklusive ledande OEM:s, lösningsorienterade kunder, transportföretag, distributionsföretag, lagerhållningsföretag, maskinleverantörer, sjöfart, naturresurser och myndigheter. För mer information, besök www.orbcomm.com

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50, är bolagets Certified Adviser.

2019-06-10
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec AB:s (publ) ("ÅAC" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") har avslutats. Intresset var stort och sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till 139 procent. Bolaget tillförs därmed 82,5 MSEK före emissionskostnader.

2019-06-10
Regulatory

ÅAC Microtec AB's (publ) ("ÅAC" or "the Company") rights issue with preferential rights for the shareholders ("the Rights Issue") has been completed. The interest was high, and the total subscription amounted to 139 percent. Consequently, ÅAC will receive proceeds of SEK 82.5 million before issue costs.

2019-06-03
Regulatorisk

ÅAC Microtec har utsett MID Co Ltd som ny distributör på den sydkoreanska marknaden. MID Co. Ltd bildades 2018 av ett sydkoreanskt team som har lång erfarenhet inom rymdindustrin. Distributionsavtalet omfattar alla AAC Clyde Space produkter och syftar till att tillgodose behoven av delsystem och plattformar till den växande sydkoreanska kubsatellit- och småsatellitmarknaden.

2019-06-03
Regulatory

ÅAC Microtec has appointed MID Co. Ltd as their new distributor in the South Korean Market. MID Co. Ltd was formed in 2018 by a South Korean team that has a long experience of operating in the Space Industry. The distribution agreement covers all products across the group and aims to address the needs of the South Korean market which is a growing market for CubeSat and SmallSat platforms and sub-systems.

2019-05-31
Regulatorisk

ÅAC Microtec ABs dotterbolag, Clyde Space, har levererat sin första 6U kubsatellit, NSLSat-1, för uppskjutning. Denna banbrytande kommunikationssatellit är en del av "space-as-a-service"-kontraktet med NSLComm där AAC Clyde Space designar, tillverkar, skjuter upp och driftar satelliten för NSLComms vägnar. Syftet med missionen är att revolutionera kommunikationsnätverket i rymden med ett innovativt, högpresterande, utfällningsbart antenn- och reflektorsystem. Satelliten är avsedd att vara den första i en framtida konstellation av cirka 80 satelliter.

2019-05-31
Regulatory

ÅAC Microtec AB's subsidiary, Clyde Space, has delivered its first 6U CubeSat, NSLSat-1, to the launch provider. This groundbreaking communications satellite is part of a space-as-a-service contract under which AAC Clyde Space designs, manufactures, launches, and operates the satellite on behalf of NSLComm. The mission is set to revolutionize the space communications network with the introduction of an innovative, high-performance, deployable antenna & sub-reflector system. The satellite is intended to be the first in a future constellation of about 80 satellites.

2019-05-23
Regulatorisk

ÅAC Mictrotec medverkar i den första skotsk-irländska förbindelsen i rymden genom att Clyde Space, Skottlands största rymdbolag och dotterbolag till ÅAC Microtec AB, ingår avtal med University College Dublin. Avtalet, som har ett mindre värde, innebär att Clyde Space tillhandahåller delsystemen till plattformen för Irlands första satellit, EIRSAT-1, som är en 2Us kubsatellit. EIRSAT-1 är ett samarbetsprojekt som utvecklats av studenter och anställda på universitetet och kommer att innehålla ny irländsk teknik. EIRSAT-1 är planerad att skjutas upp 2020.

2019-05-23
Regulatory

We are delighted to announce the first Celtic connection in space as Clyde Space, Scotland's largest space company and subsidiary of ÅAC Microtec AB, signs a contract with University College Dublin (UCD).  The contract is of minor value but will see Clyde Space supply CubeSat platform equipment for Ireland's first satellite, EIRSAT-1, which is a 2U CubeSat. EIRSAT-1 is a collaborative project developed by students and staff of UCD and will incorporate novel Irish technology. EIRSAT-1 is planned to launch in 2020.

2019-05-17
Regulatorisk

Det prospekt som ÅAC Microtec AB (publ) ("ÅAC" eller "Bolaget") har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för ÅAC:s aktieägare om cirka 82,5 MSEK ("Företrädesemissionen") har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Med anledning av Företrädesemissionen bjuder ÅAC in till investerarträffar torsdagen den 23 maj och tisdagen den 28 maj 2019.

2019-05-17
Regulatory

The prospectus that ÅAC Microtec AB (publ) ("ÅAC" or "the Company") has prepared in connection with the new share issue of approximately SEK 82.5 million with preferential rights for ÅAC's shareholders (the "Rights Issue") has today been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority ("Finansinspektionen"). On account of the Rights Issue, ÅAC invites to investor meetings on Thursday, May 23, and Tuesday, May 28, 2019.

2019-05-16
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB har valts att leverera ombordteknik som möjliggör multipla nyttolaster på mikrosatelliter utvecklade av amerikanska Loft Orbital Solutions Inc. Ordern som har ett värde om ca 4,7 MSEK (490 kUSD), planeras att levereras under andra halvåret 2019.

2019-05-16
Regulatory

ÅAC Microtec AB has been selected to supply electronics for an onboard technology to enable Payload Rideshares on micro satellites developed by Loft Orbital Solutions Inc. The order with a value of approx. 4.7 MSEK (490 kUSD) is planned to be delivered in the second half of 2019.

2019-05-09
Regulatorisk

ÅAC Microtec ABs amerikanska partner York Space Systems rapporteras framgångsrikt ha tagit sin första satellit, en S-CLASS satellit, i drift efter uppskjutningen till omloppsbana den 5 maj. ÅACs Sirius-produkter, inkluderande omborddator och massminne, samt kraftsystem fungerar planenligt.

2019-05-09
Regulatory

ÅAC Microtec AB's partner U.S. York Space Systens is successfully operating its first satellite in orbit, the S-CLASS satellite after its launch on 5 May 2019. ÅAC's Sirius range, including onboard computer and mass memory, and power system are working according to plan.

1
2
...
12
>>