Finansiell kalender

maj 02 2019
Årsredovisning 2018
maj 08 2019
Extra bolagsstämma
maj 23 2019
Delårsrapport Q1 2019
Årsstämma 2019
augusti 22 2019
Delårsrapport Q2 2019
november 21 2019
Delårsrapport Q3 2019
februari 20 2020
Bokslutskommuniké 2019