Finansiell kalender

maj 24 2017
Delårsrapport Q1 2017
Årsstämma 2017
Årsstämman äger rum onsdagen den 24 maj 2017 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.
augusti 24 2017
Delårsrapport Q2 2017
november 23 2017
Delårsrapport Q3 2017

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.