Finansiell kalender

oktober 23 2018
Presentation

Den 23 oktober på Aktiespararnas Investerarkonferens på Operaterrassen (Karl XII:s torg) i Stockholm. ÅAC Microtec's presentation är planerad till 15.00.

Anmälan för Aktiedagen hittar du på:https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-23-oktober 

november 22 2018
Delårsrapport Q3 2018
februari 21 2019
Bokslutskommuniké 2018

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.