Finansiell kalender

januari 29 2018
Extra bolagsstämma
Villa Anna 13:00
Odinslund 3, Uppsala.
februari 21 2018
Bokslutskommuniké 2017
Presentation småbolagsdag
Operaterrassen, Stockholm 08:00
maj 24 2018
Delårsrapport Q1 2017
Årsstämma 2018
augusti 23 2018
Delårsrapport Q2 2018
november 22 2018
Delårsrapport Q3 2018

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.