Valberedning

ÅAC Microtecs valberedning inför årsstämman 2019 utgörs av:

  • Christer Jönsson, utsedd av Fouriertransform AB
  • Craig Clark
  • John Wardlaw, utsedd av Coralinn LLP
  • Rikard Östberg, utsedd av RP Ventures AB
  • Rolf Hallencreutz, styrelseordförande i ÅAC Microtec AB.

Valberedningen representerar tillsammans ca 45 % av antalet aktier och röster i bolaget. Christer Jönsson har av valberedningen utsetts till dess ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta till valberedning@aacmicrotec.com eller per brev till ÅAC Microtec AB, Attn: Valberedningen, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, senast den 1 april 2019. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 och kommer att publiceras på ÅAC:s hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman kommer att hållas i Uppsala den 23 maj 2019, kl 13:00, Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.
By submitting your e-mail address you consent to receiving newsletters and other marketing messages from us. You may opt-out at any time by clicking the unsubscribe link provided in each message.