Styrelse och revisor

ÅACs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Rolf Hallencreutz Styrelseordförande

M. Sc. i Logistik och Finansiering, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Född: 1950

Rolf Hallencreutz har erfarenhet från uppstarts- och större multinationella bolag inom IT, industriföretag, life-science och sjöfart. Rolfs erfarenheter inkluderar styrelseordförande, VD och försäljningschef ibland annat snabbväxande företag.

Per Aniansson Styrelseledamot

M.Sc. Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och MBA, Finansiering och entreprenörskap, INSEAD Business School i Frankrike
Född: 1966

Per Aniansson är Investment Director för Fouriertransform, ett statligt investmentbolag. Per har tidigare innehaft ledande befattningar inom såväl investmentbolag som VD- och finanschefsroller inom riskkapitalägda företag

Johan Bäcke Styrelseledamot

M.Sc. International Business, Handelshögskolan i Göteborg och European Business School, Oestrich-Winkel, Tyskland
Född: 1974

Johan Bäcke har lång erfarenhet av finansiering och ledning av uppstartsföretag. Johan är en av grundarna och partner i RP Ventures.

Per Danielsson Styrelseledamot

Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola.
Född: 1962

Per Danielsson har innehaft ledande befattningar inom Saab Ericsson Space och varit VD för flera mindre bolag under snabb tillväxt. Per är idag engagerad som styrelseledamot i ett flertal företag och arbetar deltid som Senior Advisor på Cobham Gaisler, ett bolag som utvecklar mikroprocessorer. Per har även uppdrag för EU som business coach för småföretag och är även expert vid utvärderingar av EU-ansökningar. Per har en bred erfarenhet av bl.a. organisationsutveckling, strategi, internationella affärer och finansiering. Han har även erfarenhet av att genomföra bolagsförsäljningar till stora globala koncerner.

Revisor

Leonard Daun Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är vald revisor med huvudansvarig revisor Leonard Daun som är auktoriserad och medlem av FAR.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.