Styrelse och revisor

ÅACs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Rolf Hallencreutz Styrelseordförande


Styrelseordförande sedan 2014.
M. Sc. i Logistik och Finansiering, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Född: 1950

Rolf Hallencreutz har erfarenhet från uppstarts- och större multinationella bolag inom IT, industriföretag, life-science och sjöfart. Rolfs erfarenheter inkluderar styrelseordförande, VD och försäljningschef ibland annat snabbväxande företag.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Aktier: 129 746 (privat och via bolag)
Teckningsoption TO 2015/2020: 2 860

Per Aniansson Styrelseledamot


Styrelseledamot sedan 2014
M.Sc. Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och MBA, Finansiering och entreprenörskap, INSEAD Business School i Frankrike

Född: 1966

Per Aniansson är Investment Director för Fouriertransform, ett statligt investmentbolag. Per har tidigare innehaft ledande befattningar inom såväl investmentbolag som VD- och finanschefsroller inom riskkapitalägda företag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktier: 0
Teckningsoption TO 2015/2020: 1 430

Per Danielsson Styrelseledamot


Styrelseledamot sedan 2014

Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola.
Född: 1962

Per Danielsson har innehaft ledande befattningar inom Saab Ericsson Space och varit VD för flera mindre bolag under snabb tillväxt. Per är idag engagerad som styrelseledamot i ett flertal företag och arbetar deltid som Senior Advisor på Cobham Gaisler, ett bolag som utvecklar mikroprocessorer. Per har även uppdrag för EU som business coach för småföretag och är även expert vid utvärderingar av EU-ansökningar. Per har en bred erfarenhet av bl.a. organisationsutveckling, strategi, internationella affärer och finansiering. Han har även erfarenhet av att genomföra bolagsförsäljningar till stora globala koncerner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Aktier: 16 100 (via bolag)

Will Whitehorn Styrelseledamot


Styrelseledamot sedan 2018
Magisterexamen i historia, University of Aberdeen
Född: 1960

Will Whitehorn har tidigare varit vd för Virgin Galactic, verksamma inom "human spaceflight". Han är vidare styrelseordförande i ett flertal onoterade bolag i Storbritannien och sitter i styrelsen för Stagecoach Group PLC (vice ordförande), GVC Holdings PLC och Purplebricks Group PLC, samtliga noterade på London Stock Exchange.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare.

Aktier: 333 456 (via bolag)

Anita Bernie Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019
Kandidatexamen i Flyg- och rymdteknik och en master i företagsekonomi.

Född: 1970

Anita Bernie är sedan 2018 verksam vid KISPE Space Systems Limited som Strategic Business Manager. Dessförinnan var hon sedan 1997 verksam på Surrey Satellite Technology Limited, senast medlem i koncernledningen.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktier: 0

Revisor

Lars Kylberg Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är vald revisor med huvudansvarig revisor Lars Kylberg.