Ledning

Bolagsledningen består av ett team av engagerade personer som förenar erfarenhet av entreprenöriellt ledarskap med gediget ingenjörskunnande.

Alfonso Barreiro CEO

Civilingenjör, Rymdteknik, Cranfield University, UK. Kandidatexamen i Rymdteknologi, Northrop University, California
Född: 1963
Anställd sedan: 2017

Alfonso Barreiro leder företaget med en 20 års lång erfarenhet inom den privata rymdindustrin. Alfonso har tidigare varit ansvarig för strategiska allianser inom rymdindustrin, lansering av satellitprogram och utveckling av komplexa satellitsystemlösningar och uppdrag. Till ÅAC Microtec bidrar han med en lång erfarenhet av samarbete mellan ledande europeiska rymdföretag, som Airbus, Thales-Alenia, Leonardo och SSTL. Alfonso har en kandidatexamen i rymdteknik från Northrop University i Kalifornien och en magisterexamen i rymdteknik från Cranfield University i Storbritannien.

Mats Thideman CFO och vice CEO

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola
Född 1963
Anställd sedan: 2014

Mats Thideman ansvarar för ekonomi, IT och personal. Mats har en lång erfarenhet som CFO från växande industriella företag, likväl publika som riskkapitalägda, exempelvis Åkerströms, Image Systems (publ.), TracTechnology (publ.) och senast Cortus Energy AB (publ.).

Stefan Strålsjö Utvecklingschef

Kandidatexamen i Elektroteknik, Uppsala Universitet
Född 1972
Anställd sedan: 2013

Stefan Strålsjö har det operativa ansvaret för företagets utvecklingsteam och resurstillsättning. Han har mer än 15 års erfarenhet av utvecklingsprojekt relaterade till inbyggda system i rymd-, kommersiella- och militära applikationer.

Emil Vinterhav CTO

Civilingenjör, Teknisk Fysik, Lunds Tekniska Högskola. Civilekonom, Nationalekonomi, Lunds Universitet
Född: 1971
Anställd sedan 2015

Emil Vinterhav ansvarar för ÅAC:s tekniska ledning och produktutveckling. Emil har mer än 15 års erfarenhet av teknik och ledning inom rymdbranschen där han varit aktiv inom områden så som bland annat missionsanalyser och systemutveckling. Emil är också medlem i styrelsen för Flyg- och Rymdtekniska föreningen och medlem i programrådet för rymdteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Mattias Örth Projektchef

Civilingenjör, Maskinteknik, Lunds Tekniska Högskola
Född: 1981
Anställd sedan: 2012.

Mattias Örth har ansvar för projektstyrning och övergripande resursplanering. Mattias har flera års erfarenhet av att leda tvärfunktionella team och produktutvecklingsprojekt och från internationella samarbeten.

Brent Abbott CEO och VP Business Development AAC Microtec North America, Inc.

Kandidatexamen, Elektroteknik, Iowa State University, Ames Iowa
Född: 1963
Anställd sedan: 2017

Brent Abbott ansvarar för verksamheten och affärsverksutvecklingen på den amerikanska marknaden. Brent har stor erfarenhet från den amerikanska rymdmarknaden, inklusive introduktion av utländska produkter och tjänster. Brent har haft ledande roller i både Honeywell Defense and Space och nu senast i Surrey Satellite Technology USA.

Iraklis Hatziathanasiou VP Business Development Europe

Civilingenjör, Elektroniksystem och Kandidatexamen i Elektroteknik och Elektronik, The Robert Gordon University Aberdeen, Scotland
Född: 1971
Anställd sedan: 2017

Iraklis Hatziathanasiou ansvarar för försäljning och affärsutveckling på den Europeiska marknaden. Han har mer än 15 års erfarenhet av operationellt och tekniskt ledarskap och har framgångsrikt drivit hållbar intäktsutveckling inom marknaden för små satelliter. Iraklis är även som oberoende expert medlem i flertalet av Europeiska Kommissionens avdelningar.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.