Ledning

Bolagsledningen består av ett team av engagerade personer som förenar erfarenhet av entreprenöriellt ledarskap med gediget ingenjörskunnande.

Alfonso Barreiro CEO

Civilingenjör, Rymdteknik, Cranfield University, UK. Kandidatexamen i Rymdteknologi, Northrop University, California
Född: 1963
Anställd sedan: 2017

Alfonso Barreiro leder företaget med en 20 års lång erfarenhet inom den privata rymdindustrin. Alfonso har tidigare varit ansvarig för strategiska allianser inom rymdindustrin, lansering av satellitprogram och utveckling av komplexa satellitsystemlösningar och uppdrag. Till ÅAC Microtec bidrar han med en lång erfarenhet av samarbete mellan ledande europeiska rymdföretag, som Airbus, Thales-Alenia, Leonardo och SSTL. Alfonso har en kandidatexamen i rymdteknik från Northrop University i Kalifornien och en magisterexamen i rymdteknik från Cranfield University i Storbritannien.

Aktier: 23 224

Mats Thideman CFO och vice CEO

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola
Född 1963
Anställd sedan: 2014

Mats Thideman ansvarar för ekonomi, IT och personal. Mats har en lång erfarenhet som CFO från växande industriella företag, likväl publika som riskkapitalägda, exempelvis Åkerströms, Image Systems (publ.), TracTechnology (publ.) och senast Cortus Energy AB (publ.).

Aktier: 28 650
Teckningsoption TO 2015/2020: 1 430

Craig Clark CSO

Kandidatexamen i elektroteknik från University of Glasgow och en Magisterexamen i satellitteknik från University of Surrey
Född 1973
Anställd sedan: 2005 (Clyde space)


I sin roll som grundare av Clyde Space och CSO tillför Craig entreprenörskap och en strategisk vision för koncernens tillväxt. Efter att ha grundat Clyde Space 2005 har Craig etablerat företaget som en global ledare inom CubeSats, infört banbrytande ny teknik och produkter som har stimulerat tillväxten på småsatellitmarknaden och på så sätt uppnått ett exempellöst antal pågående och planerade missioner. Med en samlad erfarenhet på över 23 år i framkanten av småsatellitmarknaden kommer Craig, tillsammans med sina ledningskollegor, att arbeta för att maximera verksamhetens tillväxtpotential på den snabbt växande småsatellitmarknaden.

Aktier: 8 927 355

Andrew Strain CTO

Magisterexamen inom elektronik och företagsekonomi från University of Strathclyde
Född 1981
Anställd sedan: 2006 (Clyde Space)

I sin roll som Utvecklingschef på Clyde Space har Andrew över ett decenniums erfarenhet av utveckling och leveranser av småsatelliter. I sin nya roll som CTO bidrar Andrew med ett brett spektrum av relevant kompetens som systemingenjörskunnande, produktutveckling, tillverkning, projektledning, kvalitet och affärsutveckling.

Aktier: 381 971

Brent Abbott CEO och VP Business Development AAC Microtec North America, Inc.

Kandidatexamen, Elektroteknik, Iowa State University, Ames Iowa
Född: 1963
Anställd sedan: 2017

Brent Abbott ansvarar för verksamheten och affärsverksutvecklingen på den amerikanska marknaden. Brent har stor erfarenhet från den amerikanska rymdmarknaden, inklusive introduktion av utländska produkter och tjänster. Brent har haft ledande roller i både Honeywell Defense and Space och nu senast i Surrey Satellite Technology USA.

Iraklis Hatziathanasiou VP Business Development

Civilingenjör, Elektroniksystem och Kandidatexamen i Elektroteknik och Elektronik, The Robert Gordon University Aberdeen, Scotland
Född: 1971
Anställd sedan: 2017

Iraklis Hatziathanasiou ansvarar för försäljning och affärsutveckling på den Europeiska marknaden. Han har mer än 15 års erfarenhet av operationellt och tekniskt ledarskap och har framgångsrikt drivit hållbar intäktsutveckling inom marknaden för små satelliter. Iraklis är även som oberoende expert medlem i flertalet av Europeiska Kommissionens avdelningar.

Aktier: 16 176

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.
By submitting your e-mail address you consent to receiving newsletters and other marketing messages from us. You may opt-out at any time by clicking the unsubscribe link provided in each message.