Ledning

Bolagsledningen består av ett team av engagerade personer som förenar erfarenhet av entreprenöriellt ledarskap med gediget ingenjörskunnande.

Mats Thideman CFO och tf VD

M.Sc. Industrial Engineering and Management, Linköpings Tekniska Högskola
Född 1963
Anställd sedan: 2014

Mats Thideman ansvarar för ekonomi, IT och personal. Mats har en lång erfarenhet som CFO från växande industriella företag, likväl publika som riskkapitalägda, exempelvis Åkerströms, Image Systems (publ.), TracTechnology (publ.) och senast Cortus Energy AB (publ.).

Stefan Strålsjö Utvecklingschef

B. Sc Elektronisk teknik, Uppsala universitet
född 1972
Anställd sedan: 2013

Stefan Strålsjö har det operativa ansvaret för företagets utvecklingsteam och resurstillsättning. Han har mer än 15 års erfarenhet av utvecklingsprojekt relaterade till inbyggda system i rymd-, kommersiella- och militära applikationer.

Emil Vinterhav CTO

M.Sc. Teknisk Fysik, Lund Universitet, Bachelor of Arts i Ekonomi
Född: 1971
Anställd sedan 2015

Emil Vinterhav ansvarar för ÅAC:s tekniska ledning och produktutveckling. Emil har mer än 15 års erfarenhet av teknik och ledning inom rymdbranschen där han varit aktiv inom områden så som bland annat missionsanalyser och systemutveckling. Emil är också medlem i styrelsen för Flyg- och Rymdtekniska föreningen och medlem i programrådet för rymdteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Mattias Örth Projektchef

M. Sc. Examen i Mechanical Engineering från Lunds Universitet.
Född: 1981
Anställd sedan: 2012.

Mattias Örth har ansvar för projektstyrning och övergripande resursplanering. Mattias har flera års erfarenhet av att leda tvärfunktionella team och produktutvecklingsprojekt och från internationella samarbeten.

Michael Carey President and CEO, AAC Microtec North America, Inc.

Master of Arts National Security and Stretegic Studies, the Naval War College, Master of Public Administration, University of Oklahoma och Bachelor of Arts in History, University of Central California.
Anställd sedan: 2014

Mike Carey ansvarar för att utveckla marknadsnärvaro och försäljning i USA. Mike har 30 års erfarenhet av militär rymdverksamhet. Han började hos AAC 2014 efter att ha pensionerats från US Air Force. AAC Microtec samarbetar med NASA Ames Research Center, Air Force Research Laboratory, Jet Propulsion Laboratory, Assured Space Access Technologies, Wyle och York Space Systems.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.