Ledning

Bolagsledningen består av ett team av engagerade personer som förenar erfarenhet av entreprenöriellt ledarskap med gediget ingenjörskunnande.

Mats Thideman CFO och tf VD

M.Sc. Industrial Engineering and Management, Linköpings Tekniska Högskola
Född 1963
Anställd sedan: 2014

Mats Thideman ansvarar för ekonomi, IT och personal. Mats har en lång erfarenhet som CFO från växande industriella företag, likväl publika som riskkapitalägda, exempelvis Åkerströms, Image Systems (publ.), TracTechnology (publ.) och senast Cortus Energy AB (publ.).

Stefan Strålsjö Utvecklingschef

B. Sc Elektronisk teknik, Uppsala universitet
född 1972
Anställd sedan: 2013

Stefan Strålsjö har det operativa ansvaret för företagets utvecklingsteam och resurstillsättning. Han har mer än 15 års erfarenhet av utvecklingsprojekt relaterade till inbyggda system i rymd-, kommersiella- och militära applikationer.

Emil Vinterhav CTO

M.Sc. Teknisk Fysik, Lund Universitet, Bachelor of Arts i Ekonomi
Född: 1971
Anställd sedan 2015

Emil Vinterhav ansvarar för ÅAC:s tekniska ledning och produktutveckling. Emil har mer än 15 års erfarenhet av teknik och ledning inom rymdbranschen där han varit aktiv inom områden så som bland annat missionsanalyser och systemutveckling. Emil är också medlem i styrelsen för Flyg- och Rymdtekniska föreningen och medlem i programrådet för rymdteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Mattias Örth Projektchef

M. Sc. Examen i Mechanical Engineering från Lunds Universitet.
Född: 1981
Anställd sedan: 2012.

Mattias Örth har ansvar för projektstyrning och övergripande resursplanering. Mattias har flera års erfarenhet av att leda tvärfunktionella team och produktutvecklingsprojekt och från internationella samarbeten.

Brent Abbott President and CEO, AAC Microtec North America, Inc.

CEO och VP Business Development AAC Microtec North America, Inc.
Bachelor of Science in Electrical Engineering, Iowa State University, Ames Iowa.
Född: 1963
Anställd sedan: 2017

Brent Abbott ansvarar för verksamheten och affärsverksutvecklingen på den amerikanska marknaden. Brent har stor erfarenhet från den amerikanska rymdmarknaden, inklusive introduktion av utländska produkter och tjänster. Brent har haft ledande roller i både Honeywell Defense and Space och nu senast i Surrey Satellite Technology USA.

Iraklis Hatziathanasiou VP Business Development Europe

MSc Electronic Systems, The Robert Gordon University Aberdeen, BSc Electrical and Electronic Engineering.
Född: 1971
Anställd sedan: 2017

Iraklis Hatziathanasiou ansvarar för försäljning och affärsutveckling på den Europeiska marknaden. Han har mer än 15 års erfarenhet av operationellt och tekniskt ledarskap och har framgångsrikt drivit hållbar intäktsutveckling inom marknaden för små satelliter. Iraklis är även som oberoende expert medlem i flertalet av Europeiska Kommissionens avdelningar.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.