Tidigare stämmor

Årsstämma i ÅAC Microtec den 24 maj 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 24 maj 2018 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Anmälningssedel

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 29 januari 2018

Extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 29 januari 2018 klockan 13.00, i lokaler på Villa Anna, Odinslund 3, Uppsala.

Announcement from extraordinary general meeting [ENG]

Kommuniké från extra bolagsstämma [SWE]

Kallelse till extra bolagsstämma [SWE & ENG]

Beslutsförslag punkt 9 - Stämmans efterföljande godkännande av nyemission (apport) [SWE & ENG]

Beslutsförslag punkt 8 - ny bolagsordning [SWE & ENG]

Beslutsförslag punkt 13 - Val av styrelse [SWE & ENG] 

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen [SWE & ENG] 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 §  aktiebolagslagen för apportegendomen [SWE & ENG]

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen [SWE & ENG]

Redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen [SWE & ENG] 

Fullmaktsformulär

Bolagsbeskrivning

Årsstämma den 24 maj 2017

ÅAC Microtec höll årsstämma onsdagen den 24 maj 2017

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Anmälningssedel

Extra bolagsstämma den 21 oktober 2016

Protokoll från extra bolagsstämma


Årsstämma den 8 juni 2016

Protokoll från årsstämma