Tidigare stämmor

Årsstämma den 24 maj 2017

ÅAC Microtec höll årsstämma onsdagen den 24 maj 2017

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Anmälningssedel

Extra bolagsstämma den 21 oktober 2016

Protokoll från extra bolagsstämma


Årsstämma den 8 juni 2016

Protokoll från årsstämma

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.