Bolagsstämmor

Årsstämma i ÅAC Microtec den 24 maj 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 24 maj 2018 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Anmälningssedel

Fullmaktsformulär

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.