Bolagsstämmor

Årsstämma den 24 maj 2017

Aktieägarna i ÅAC Microtec kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2017 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Anmälningssedel

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.