Bolagsstämmor

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 kommer att hållas i Uppsala den 23 maj 2019. Begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på årsstämman ska ha inkommit till bolaget senast måndagen 15 april. Begäran postas till:

ÅAC Microtec AB
Att: Årsstämma
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.
By submitting your e-mail address you consent to receiving newsletters and other marketing messages from us. You may opt-out at any time by clicking the unsubscribe link provided in each message.