Aktiekapital

Aktiekapitalet var per den 31 december 2016 1 267 834 kr fördelat på 253 330 preferensaktier och 31 442 520 stamaktier, båda med ett kvotvärde om 0,04 kr st. Samtliga utgivna aktier är fullt betalda.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet har sedan bolagets bildande utvecklats enligt följande:

Datum     Händelse Ökning antal stamaktier Ökning antal preferensaktier Antal aktier Kvotvärde, SEK Förändring aktiekapital, SEK Aktiekapital, SEK
05-03-02 Nybildning 100 000   100 000 1,00 100 000,00 100 000
06-12-01 Nyemission 4 904    104 904 1,00 4 904,00 104 904
08-03-14 Nyemission 21 116   126 020 1,00 21 116,00 126 020
10-01-18 Nyemission 12 602   138 622 1,00 12 602,00 138 622
10-06-04 Teckningsoption 10 446   149 068 1,00 10 446,00 149 068
14-03-28 Nyemission   56 667 205 735 1,00 56 667,00 205 735
14-06-30 Kvittningsemission   3 333 209 068 1,00 3 333,00 209 068
15-02-27 Nyemission 2 705   211 773 1,00 2 705,00 211 773
15-03-23 Utbyte konvertibel   66 665 278 438 1,00 66 665,00 278 438
15-11-18 Nyemission 2 479   280 917 1,00 2 479,00 280 917
16-10-21 Företrädesemission 154 252 126 665 561 834 1,00 280 917,00 561 834
16-10-21 Split 25:1 7 404 096 6 079 920 14 045 850 0,04 - 561 834
16-10-21 Omstämpling 6 079 920 -6 079 920 14 045 850 0,04 - 561 834
16-12-15 Nyemission/kvittningsemission 16 472 765   30 518 615 0,04 658 910,60 1 220 744,60
16-12-28 Nyemission 1 177 235   31 695 850 0,04 47 089,40 1 267 834,00

 

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.