Aktiekapital

Aktiekapitalet var per den 30 juni 2017 1 268 394 kr fördelat på  31 709 850 stamaktier, båda med ett kvotvärde om 0,04 kr st.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet har sedan bolagets bildande utvecklats enligt följande:

Datum     Händelse Ökning antal stamaktier Ökning antal preferensaktier Antal aktier Kvotvärde, SEK Förändring aktiekapital, SEK Aktiekapital, SEK
05-03-02 Nybildning 100 000   100 000 1,00 100 000,00 100 000,00
06-12-01 Nyemission 4 904    104 904 1,00 4 904,00 104 904,00
08-03-14 Nyemission 21 116   126 020 1,00 21 116,00 126 020,00
10-01-18 Nyemission 12 602   138 622 1,00 12 602,00 138 622,00
10-06-04 Teckningsoption 10 446   149 068 1,00 10 446,00 149 068,00
14-03-28 Nyemission   56 667 205 735 1,00 56 667,00 205 735,00
14-06-30 Kvittningsemission   3 333 209 068 1,00 3 333,00 209 068,00
15-02-27 Nyemission 2 705   211 773 1,00 2 705,00 211 773,00
15-03-23 Utbyte konvertibel   66 665 278 438 1,00 66 665,00 278 438,00
15-11-18 Nyemission 2 479   280 917 1,00 2 479,00 280 917,00
16-10-21 Företrädesemission 154 252 126 665 561 834 1,00 280 917,00 561 834,00
16-10-21 Split 25:1 7 404 096 6 079 920 14 045 850 0,04 - 561 834,00
16-10-21 Omstämpling 6 079 920 -6 079 920 14 045 850 0,04 - 561 834,00
16-12-15 Nyemission/kvittningsemission 16 472 765   30 518 615 0,04 658 910,60 1 220 744,60
16-12-28 Nyemission 1 177 235   31 695 850 0,04 47 089,40 1 267 834,00
17-04-28 Utnyttjande av teckningsoptioner 14 000   31 709 850 0,04 560,00 1 268 394,00

 

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.