Ägare

Aktieägarförteckning ÅAC Microtec AB per 31 december 2017

Ägare Ordinarie aktier Röster & kapital
Fouriertransform AB 9 888 788 31,2%
RP Ventures AB 2 724 350 8,6%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 567 461 4,9%
Kalogi AB 1 284 684 4,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 202 511 3,8%
Uppsala Universitet Holding AB 757 650 2,4%
Petersen, Jan Christer 445 148 1,4%
Wiman, Susanna 441 960 1,4%
Wiman, Henric 364 777 1,2%
Arnewid, Andreas 320 000 1,0%
Övriga 12 712 521 40,1%
Totalt 31 709 850 100,0%

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.