Ägare

Aktieägarförteckning ÅAC Microtec AB per 31 december 2018

Ägare Antal aktier Röster & kapital

UBS SWITZERLAND AG, W8IMY

14 809 811 21,6%

Fouriertransform AB

9 888 788 14,4%

SIX SIS AG, W8IMY

8 687 674 12,6%
RP Ventures AB 2 700 000 3,9%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 247 815 3,3%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY 1 994 569 2,9%
Kock, John
1 593 981 2,3%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 237 691 1,8%

DANICA PENSION70078007, DANICA PENSION

950 209 1,4%
RBC INVESTOR SERVICES TRUST, W8IMY 767 967 1,1%
Övriga 23 841 324 34,7%
Totalt 68 719 829 100,0%

Antal ägare 2018-12-31: 4 846
Källa: Euroclear Sweden AB