Ägare

Aktieägarförteckning ÅAC Microtec AB per 30 september 2018

Ägare Antal aktier Röster & kapital

UBS SWITZERLAND AG, W8IMY

15 538 790 22,6%

Fouriertransform AB

9 888 788 14,4%

SIX SIS AG, W8IMY

8 854 935 12,9%
RP Ventures AB 2 700 000 3,9%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 282 579 3,3%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY 1 970 654 2,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
1 580 718 2,3%
Kock, John
1 551 336 2,3%

DANICA PENSION70078007, DANICA PENSION

822 508 1,2%
NORDICA LIFE70000909, NORDICA LIFE 889 817 1,3%
Övriga 22 639 704 32,9%
Totalt 68 719 829 100,0%

Antal ägare 2018-09-30: 4 974
Källa: Euroclear Sweden AB

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.
By submitting your e-mail address you consent to receiving newsletters and other marketing messages from us. You may opt-out at any time by clicking the unsubscribe link provided in each message.