Ägare

Aktieägarförteckning ÅAC Microtec AB per 30 september 2017

Ägare Ordinarie aktier Röster & kapital
Fouriertransform AB 9 888 788 31,2%
RP Ventures AB 2 724 350 8,6%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 824 564 5,8%
Kalogi AB 1 431 750 4,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 051 273 3,3%
Uppsala Universitet Holding AB 757 650 2,4%
Wiman, Susanna 444 040 1,4%
Arnewid, Andreas 400 000 1,3%
Petersen, Jan Christer 385 148 1,2%
Wiman, Henric 364 777 1,2%
Övriga 12 437 510 39,2%
Totalt 31 709 850 100,0%

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.