Ägare

Aktieägarförteckning ÅAC Microtec AB per 31 mars 2019

Ägare Antal aktier Röster & kapital

UBS SWITZERLAND AG, W8IMY

14 803 811 21,5%

Fouriertransform AB

9 888 788 14,4%

SIX SIS AG, W8IMY

8 242 909 12,0%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 142 787 3,1%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY 2 001 889 2,9%
Kock, John 1 593 991 2,3%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 115 104 1,6%
DANICA PENSION70078007, DANICA PENSION 912 474 1,3%

RBC INVESTOR SERVICES TRUST, W8IMY

767 967 1,1%
Petersen, Jan Christer  590 000 0,9%
Övriga 26 660 109 38,8%
Totalt 68 719 829 100,0%

Antal ägare 2019-03-31: 5 118
Källa: Euroclear Sweden AB