Ägare

Aktieägarförteckning ÅAC Microtec AB per 31 mars 2018

Ägare Antal aktier Röster & kapital
UBS WM UK CLIENTS HOLDINGS 18 256 183 26,6%
Fouriertransform AB 9 888 788 14,4%
CBLDN-BARCLAYS BANK PLC 8 664 795 12,6%
RP Ventures AB 2 724 350 4,0%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 259 901 3,3%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY 1 905 762 2,8%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
1 838 289 2,7%
RBC INVESTOR SERVICES TRUST NON
1 668 387 2,4%
Uppsala Universitet Holding AB 757 650 1,1%
Kock, John 640 367 0,9%
Övriga 20 114 652 29,3%
Totalt 68 719 124 100,0%

Antal ägare 2018-03-31: 4 864
Källa: Euroclear

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.