Ägare

Aktieägarförteckning ÅAC Microtec AB per 30 juni 2018

Ägare Antal aktier Röster & kapital
UBS WM UK CLIENTS HOLDINGS 16 246 183 23,6%
Fouriertransform 9 888 788 14,4%
CBLDN-BARCLAYS BANK PLC 8 664 795 12,6%
RP Ventures AB 2 700 000 3,9%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 073 317 3,0%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY 1 908 762 2,8%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
1 690 712 2,5%
RBC INVESTOR SERVICES TRUST NON
1 668 387 2,4%
Kock, John 1 402 828 2,0%
NORDICA LIFE70000909, NORDICA LIFE 889 817 1,3%
Övriga 21 586 240 31,4%
Totalt 68 719 829 100,0%

Antal ägare 2018-06-30: 4 876
Källa: Euroclear Sweden AB

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.