Ägare

Aktieägarförteckning ÅAC Microtec AB per 31 mars 2017

Ägare Ordinarie aktier Röster & kapital
Fouriertransform AB 9 888 788 31,2%
RP Ventures AB 2 724 350 8,6%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 045 205 6,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 842 797 5,8%
Kalogi AB 1 431 750 4,5%
Danske Bank International S.A. 900 000 2,8%
Uppsala Universitet Holding AB 757 650 2,4%
Wiman, Susanna 475 795 1,5%
Jehangir AB 450 000 1,4%
Wiman, Henric 415 740 1,3%
Övriga 10 763 740 34,0%
Totalt 31 695 850 100,0%

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.