Ägare

Aktieägarförteckning ÅAC Microtec AB per 30 juni 2017

Ägare Ordinarie aktier Röster & kapital
Fouriertransform AB 9 888 788 31,2%
RP Ventures AB 2 724 350 8,6%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 691 849 5,3%
Kalogi AB 1 431 750 4,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 313 902 4,1%
Uppsala Universitet Holding AB 757 650 2,4%
Danske Bank International S.A. 524 189 1,7%
Jehangir AB 450 000 1,4%
Wiman, Susanna 444 040 1,4%
Wiman, Henric 415 372 1,3%
Övriga 12 067 960 38,1%
Totalt 31 709 850 100,0%

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.