Ägare

Aktieägarförteckning ÅAC Microtec AB per 31 december 2016

Ägare Ordinarie aktier Röster & kapital
Fouriertransform AB 9 888 788 31,2%
RP Ventures AB 2 724 350 8,6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 526 205 8,0%
Kalogi AB 1 431 750 4,5%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 359 329 4,3%
Uppsala Universitet Holding AB 757 650 2,4%
Rettig, Richard 750 000 2,4%
Tour, Eric 750 000 2,4%
Danske Bank International S.A. 600 000 1,9%
Handelsbanken Liv 548 000 1,7%
Övriga 10 359 778 32,7%
Totalt 31 695 850 100,0%

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.